GDO Netwerk

GDO Netwerk is de handelsnaam van Stichting Goede Doelen Ontbijt en wordt in dit beleidsstuk afgekort met GDO.  Alle leden van GDO moeten zich conformeren aan het privacy beleid van GDO.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GDO verwerkt de persoonsgegevens die we van jou ontvangen. Hieronder een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Financiële en andere gegevens die wettelijk benodigd zijn voor de administratieve verwerking
 • Persoonsgegevens die verband houden met de inschrijving voor en/of deelneming aan een evenement.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gdo-netwerk.nl. Wij zullen dan deze informatie verwijderen

Waarom we persoonsgegevens verwerken

GDO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te informeren over activiteiten en evenementen waaraan GDO deelneemt
 • Om je vragen te kunnen beantwoorden die via het contactformulier zijn gesteld
 • Om je te informeren over wijzigingen op het gebied van onze diensten en producten.

Hoe lang we gegevens bewaren

GDO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Contactgegevens naar aanleiding van het contactformulier tot maximaal 3 jaar na het laatste contact (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie minimaal 7 jaar (wettelijke verplichting).

Delen met anderen

GDO verstrekt in principe geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van afspraken met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kan hiervan afgeweken worden.

In kaart brengen websitebezoek

GDO gebruikt alleen technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gdo-netwerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is gedaan, kunnen we wij jou vragen om inzage in of een kopie van je identiteitsbewijs. GDO zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

GDO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gdo-netwerk.nl.

Wijzigingen

GDO kan dit privacy beleid wijzigen. We raden dan ook aan deze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 18 oktober 2018.